THÔNG TIN TUYỂN DỤNG – WINECELLAR.vn

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC LÝ TƯỞNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VÀ KHƠI DẬY TIỀM NĂNG CỦA MỖI NGƯỜI

TUYỂN DỤNG – CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI WINECELLAR.vn

Ban lãnh đạo WINECELLAR.vn luôn nỗ lực để xây dựng một môi trường làm việc lý tưởng, tôn trọng vai trò của từng cá nhân trong doanh nghiệp và phát triển công ty song hành cùng việc phát triển tập thể nhân viên công ty. Công ty đã triển khai các chế độ phúc lợi, chính sách đãi ngộ hấp dẫn, văn hóa làm việc tôn trọng lẫn nhau và chính sách, quy định chung của công ty để đảm bảo quyền lợi công bằng, thi đua lành mạnh giữa các thành viên trong công ty.

CÁC VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN DỤNG