Floreado Sauvignon Blanc

Trạng thái: CÒN HÀNG

Giống nho: Sauvignon Blanc |

Loại vang: Trắng |

Nhà sản xuất: Kellerei Cantina Terlan

0946698008