Chateau Haut-Marbuzet, Saint Estèphe

Trạng thái: CÒN HÀNG

Giống nho: Blend |

Loại vang: Đỏ |

Nhà sản xuất: Chateau Haut-Marbuzet

  • RP 86/100
  • WS 90/100
0946698008