Château Gloria, Saint Julien

Trạng thái: CÒN HÀNG

Giống nho: Blend |

Loại vang: Đỏ |

Nhà sản xuất: Château Gloria

  • WS 84/100
0946698008