fbpx
Riedel Manhattan Double Old Fashioned 370ml

Cốc RIEDEL Manhattan Double Old Fashioned 370ml

Mã: 0419/02

Giá: 200.000vnđ

100.000vnđ/chiếc

Mua ngay

Ly RIEDEL Bar PORT Riedel Restaurant 265ml

Mã: 0446/60

Giá: 360.000vnđ

180.000vnđ/chiếc

Mua ngay
Ly RIEDEL Bar DSG OP Sour 217ml

Ly Coctail RIEDEL Bar DSG OP Sour 217ml

Mã: 0417/06

Giá: 340.000

170.000vnđ/chiếc

Mua ngay
Cốc Riedel SPEY Longdrink 375ml (2c/Hộp, 4H/Thùng)

Cốc RIEDEL Spey Longdrink Glass 375ml

Mã: 0515/04S3

Giá: 830.000vnđ

415.000vnđ/set 2 ly

Mua ngay

Ly RIEDEL Sommelier Burgundy Grand Cru 1050ml

Mã: 2440/16

Giá: 3.500.000vnđ

1.750.000vnđ/set 2 ly

Mua ngay

Ly RIEDEL Superleggero Bordeaux Grand Cru 890ml

Mã: 4425/00

Giá: 3.500.000vnđ

1.750.000vnđ/chiếc

Mua ngay

Ly RIEDEL Superleggero Burgundy Grand Cru 1004ml

Mã: 4425/16

Giá: 3.500.000vnđ

1.750.000vnđ/chiếc

Mua ngay

Ly RIEDEL Superleggero Champagne 460ml

Mã: 4425/28

Giá: 3.500.000vnđ

1.750.000vnđ/chiếc

Mua ngay
- Ly Riedel EXTREME JUNMAI 495ml (2c/hộp, 4h/thùng)

Ly Riedel EXTREME Junmai Glass 495ml

Mã: 4441/27

Giá: 680.000vnđ

340.000vnđ/chiếc

Mua ngay
RIEDEL Restaurant Cabernet/Merlot 610ml

Ly RIEDEL Restaurant Cabernet/Merlot 610ml

Mã: 0446/0

Giá: 360.000vnđ

180.000vnđ/chiếc

Mua ngay
RIEDEL Restaurant OLD World Pinot Noir 700ml

Ly RIEDEL Restaurant Old World Pinot Noir 700ml

Mã: 0446/07

Giá: 360.000vnđ

180.000vnđ/chiếc

Mua ngay

Ly RIEDEL Restaurant Champagne Glass 260ml

Mã: 0446/48

Giá: 360.000vnđ

180.000vnđ/chiếc

Mua ngay
RIEDEL Restaurant OAKED Chardonnay 700ml

Ly RIEDEL Restaurant Oaked Chardonnay 700ml

Mã: 0446/97

Giá: 360.000vnđ

180.000vnđ/chiếc

Mua ngay

Ly RIEDEL Ouverture Restaurant Champagne 290ml

Mã: 0480/08

Giá: 330.000vnđ

165.000vnđ/chiếc

Mua ngay

Ly RIEDEL Veritas Cabernet/Merlot Glass 625ml

Mã: 6449/0

Giá: 1.800.000vnđ

900.000vnđ/set 2 ly

Mua ngay

Ly RIEDEL Veritas Champagne Wine Glass 445ml

Mã: 6449/28

Giá: 1.800.000vnđ

900.000vnđ/set 2 ly

Mua ngay
Ly RIEDEL VERITAS Old World Syrah 600ml

Ly RIEDEL Veritas Old World Syrah Glass 600ml

Mã: 6449/41

Giá: 1.800.000vnđ

900.000vnđ/set 2 ly

Mua ngay
Ly RIEDEL VERITAS NW Pinot Noir/NEBBIOLO/ROSÉ Champ

Ly RIEDEL Veritas NW Pinot Noir/Rosé Champagne 800ml

Mã: 6449/67

Giá: 1.800.000

900.000vnđ/set 2 ly

Mua ngay
Ly RIEDEL VERITAS Riesling/Zinfandel 395ml

Ly RIEDEL Veritas Riesling/Zinfandel Glass 395ml

Mã: 6449/15

Giá: 1.800.000vnđ

900.000vnđ/set 2 ly

Mua ngay
Riedel VERITAS RESTAURANT COUPE/COCKTAIL 240ml

Ly Riedel VERITAS Coupe/Cocktail 240ml

Mã: 0449/09

Giá: 760.000vnđ

380.000vnđ/chiếc

Mua ngay

Ly RIEDEL Veritas Restaurant Oaked Chardonnay 620ml

Mã: 0449/97

Giá: 760.000vnđ

380.000vnđ/chiếc

Mua ngay
Cốc RIEDEL RESTAURANT "O" RIESLING/SAUVIGNON BLANC 375ml

Cốc RIEDEL “O” Riesling/Sauvignon Blanc 375ml

Mã: 0412/15

Giá: 285.000vnđ

142.500vnđ/chiếc

Mua ngay
Ly RIEDEL SOMMELIERS Restaurant Bordeaux Grand Cru 860ml

Ly RIEDEL Sommelier Bordeaux Grand Cru 860ml

Mã: 0300/00

Giá: 710.000vnđ

355.000vnđ/chiếc

Mua ngay

Bình Riedel FIRE PITCHER RETAIL 1040ml

Mã: 0515/23S1

Giá: 1.560.000vnđ/chiếc

Mua ngay

Riedel DSG EXPERIENCE SET

 

Mã: 5417/47

Giá: 2.260.000vnđ

1.130.000vnđ/set

Mua ngay
Bình Riedel CORNETTO CONFETTI DECANTER YELLOW R.Q. 1200ml

Bình Riedel Decanter Cornetto Yellow R.Q. 1200ml

Mã: 1977/13Y-20

Giá: 5.500.000

3.850.000vnđ/chiếc

Mua ngay
Riedel DECANTER FLAMINGO 1880mlRiedel DECANTER FLAMINGO 1880ml

Bình Riedel Decanter Flamingo 1880ml

Mã: 2007/01

Giá: 16.820.000vnđ

11.774.000vnđ/chiếc

Mua ngay

Bình Riedel Decanter Black Tie Face To Face R.Q 1766ml

Mã: 4100/13-20

Giá: 8.500.000vnđ

5.950.000vnđ/chiếc

Mua ngay