Quà Tặng Rượu Vang Ý
Hộp 1 chai rượu vang đỏ Nipozzano Riserva 2019

Hộp 1 chai rượu vang đỏ Nipozzano Riserva 2019

Giá: 960,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 1 chai rượu vang đỏ Le Mortelle Botrosecco 2019

Hộp 1 chai rượu vang đỏ Le Mortelle Botrosecco 2019

Giá: 730,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 2 chai rượu vang đỏ - trắng Remole Toscana 2020 & Remole Toscana Bianco 2021

Hộp 2 chai rượu vang đỏ - trắng Remole Toscana 2020 & Remole Toscana Bianco 2021

Giá: 920,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 2 chai rượu vang đỏ - trắng Danzante Tuscan Red Blend 2019 & Danzante Pinot Grigio 2021

Hộp 2 chai rượu vang đỏ - trắng Danzante Tuscan Red Blend 2019 & Danzante Pinot Grigio 2021

Giá: 940,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 1 chai rượu vang đỏ Capitel Nicalò 2020

Hộp 1 chai rượu vang đỏ Capitel Nicalò 2020

Giá: 750,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 1 chai rượu vang đỏ Tenuta Ammiraglia Terre More 2020

Hộp 1 chai rượu vang đỏ Tenuta Ammiraglia Terre More 2020

Giá: 700,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 1 chai rượu vang đỏ Le Volte Dell'Ornellaia 2020

Hộp 1 chai rượu vang đỏ Le Volte Dell'Ornellaia 2020

Giá: 1,140,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 1 chai rượu vang đỏ Tenuta Perano Riserva Chianti Classico 2019

Hộp 1 chai rượu vang đỏ Tenuta Perano Riserva Chianti Classico 2019

Giá: 1,320,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 6 chai rượu vang đỏ Tavernello Montepulciano D'Abruzzo 2020

Hộp 6 chai rượu vang đỏ Tavernello Montepulciano D'Abruzzo 2020

Giá: 1,380,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 2 chai rượu vang đỏ - trắng Terre Nere Etna Rosso 2021 & Bianco 2022

Hộp 2 chai rượu vang đỏ - trắng Terre Nere Etna Rosso 2021 & Bianco 2022

Giá: 1,880,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 6 chai rượu vang đỏ Luccarelli Primitivo Vintage Edition 2021

Hộp 6 chai rượu vang đỏ Luccarelli Primitivo Vintage Edition 2021

Giá: 1,980,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 1 chai rượu vang đỏ La Vite Lucente 2019

Hộp 1 chai rượu vang đỏ La Vite Lucente 2019

Giá: 1,090,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 1 chai rượu vang đỏ Insoglio 2020

Hộp 1 chai rượu vang đỏ Insoglio 2020

Giá: 1,000,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 2 chai rượu vang đỏ Le Mortelle Botrosecco 2019

Hộp 2 chai rượu vang đỏ Le Mortelle Botrosecco 2019

Giá: 1,460,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 1 chai rượu vang đỏ IL Pino Di Biserno 2019

Hộp 1 chai rượu vang đỏ IL Pino Di Biserno 2019

Giá: 1,980,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 1 chai rượu vang đỏ Biserno 2020

Hộp 1 chai rượu vang đỏ Biserno 2020

Giá: 4,950,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 3 chai rượu vang đỏ Capitel Nicalò 2020

Hộp 3 chai rượu vang đỏ Capitel Nicalò 2020

Giá: 2,250,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 1 chai rượu vang đỏ Le Mortelle Poggio Alle Nane 2020

Hộp 1 chai rượu vang đỏ Le Mortelle Poggio Alle Nane 2020

Giá: 1,870,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 1 chai rượu vang đỏ Ornello 2019

Hộp 1 chai rượu vang đỏ Ornello 2019

Giá: 1,000,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 1 chai rượu vang đỏ Castellare di Castellina Chianti Classico 2021

Hộp 1 chai rượu vang đỏ Castellare di Castellina Chianti Classico 2021

Giá: 1,000,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 1 chai rượu vang đỏ Rubinelli Vajol Valpolicella Ripasso Classico Superiore 2018

Hộp 1 chai rượu vang đỏ Rubinelli Vajol Valpolicella Ripasso Classico Superiore 2018

Giá: 1,090,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 1 chai rượu vang đỏ Cá Chép vàng

Hộp 1 chai rượu vang đỏ Cá Chép vàng

Giá: 1,900,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 2 chai rượu vang đỏ Cá Chép vàng

Hộp 2 chai rượu vang đỏ Cá Chép vàng

Giá: 3,800,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 6 chai rượu vang đỏ Cá Chép vàng

Hộp 6 chai rượu vang đỏ Cá Chép vàng

Giá: 11,400,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 1 chai rượu vang đỏ F Negroamaro

Hộp 1 chai rượu vang đỏ F Negroamaro

Giá: 1,260,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 1 chai rượu vang đỏ 60 Sessantanni 24 Karat Gold

Hộp 1 chai rượu vang đỏ 60 Sessantanni 24 Karat Gold

Giá: 1,870,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 1 chai rượu vang đỏ Vindoro 24 Karat Gold

Hộp 1 chai rượu vang đỏ Vindoro 24 Karat Gold

Giá: 1,600,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 1 chai rượu vang đỏ Vindoro

Hộp 1 chai rượu vang đỏ Vindoro

Giá: 1,100,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 1 chai rượu vang đỏ M Merlot

Hộp 1 chai rượu vang đỏ M Merlot

Giá: 890,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 1 chai rượu vang đỏ M Malvasia Nera

Hộp 1 chai rượu vang đỏ M Malvasia Nera

Giá: 870,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 2 chai rượu vang đỏ M Merlot

Hộp 2 chai rượu vang đỏ M Merlot

Giá: 1,780,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 2 chai rượu vang đỏ M Malvasia Nera

Hộp 2 chai rượu vang đỏ M Malvasia Nera

Giá: 1,740,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 2 chai rượu vang đỏ Vindoro

Hộp 2 chai rượu vang đỏ Vindoro

Giá: 2,200,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 2 chai rượu vang đỏ F Negroamaro

Hộp 2 chai rượu vang đỏ F Negroamaro

Giá: 2,520,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 2 chai rượu vang đỏ 60 Sessantanni Limited Edition

Hộp 2 chai rượu vang đỏ 60 Sessantanni Limited Edition

Giá: 3,740,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 3 chai rượu vang đỏ Vindoro 24 Karat Gold

Hộp 3 chai rượu vang đỏ Vindoro 24 Karat Gold

Giá: 4,800,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 3 chai rượu vang đỏ 62 Anniversario Primitivo di Manduria Riserva

Hộp 3 chai rượu vang đỏ 62 Anniversario Primitivo di Manduria Riserva

Giá: 4,950,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 3 chai rượu vang đỏ F Gold 24 Karat Limited Edition

Hộp 3 chai rượu vang đỏ F Gold 24 Karat Limited Edition

Giá: 5,400,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 3 chai rượu vang đỏ 60 Sessantanni Limited Edition

Hộp 3 chai rượu vang đỏ 60 Sessantanni Limited Edition

Giá: 5,610,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 3 chai rượu vang đỏ 60 Sessantanni 24 Karat Gold

Hộp 3 chai rượu vang đỏ 60 Sessantanni 24 Karat Gold

Giá: 5,610,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 6 chai rượu vang đỏ Vindoro 24 Karat Gold

Hộp 6 chai rượu vang đỏ Vindoro 24 Karat Gold

Giá: 9,600,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 6 chai rượu vang đỏ F Gold 24 Karat Limited Edition

Hộp 6 chai rượu vang đỏ F Gold 24 Karat Limited Edition

Giá: 10,800,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 6 chai rượu vang đỏ 60 Sessantanni Limited Edition

Hộp 6 chai rượu vang đỏ 60 Sessantanni Limited Edition

Giá: 11,220,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT
Hộp 6 chai rượu vang đỏ 60 Sessantanni 24 Karat Gold

Hộp 6 chai rượu vang đỏ 60 Sessantanni 24 Karat Gold

Giá: 11,220,000 đ
Mua ngay
Giá đã bao gồm VAT

Nhận tư vấn quà tặng doanh nghiệp