Château Grand-Puy Ducasse

4.9/5 - (7 bình chọn)

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Rượu mang đến độ đậm đà với cường độ tuyệt vời, hòa quyện cùng vị chát dày, ấm với độ phức hợp thể hiện tiềm năng thêm nhiều thập kỷ.
2.530.000 
Rượu mang đến độ đậm đà với cường độ tuyệt vời, hòa quyện cùng vị chát dày, ấm với độ phức hợp thể hiện tiềm năng thêm nhiều thập kỷ.
2.530.000