Pha lê Riedel – thương hiệu danh tiếng có lịch sử hơn 265 năm (từ năm 1756), với 11 thế hệ thành viên gia đình sản xuất các sản phẩm pha lê cao cấp tại châu Âu. Trụ sở chính của Riedel nằm ở Kufstein, Áo. Hiện tại Riedel được sở hữu và điều hành bởi MAXIMILIAN J.RIDEL (thế hệ thứ 11)

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Decanter Handmade

RIEDEL Decanter Flamingo

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Decanter Handmade

RIEDEL Decanter Black Tie

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Decanter Handmade

RIEDEL Decanter Amadeo

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Decanter Handmade

RIEDEL Decanter Swan

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Decanter Handmade

RIEDEL Decanter Eve

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Decanter Handmade

RIEDEL Decanter Horse

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Decanter Handmade

RIEDEL Decanter Duck

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Decanter Handmade

RIEDEL Decanter Riedel

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Decanter Handmade

RIEDEL Decanter Ultra

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Decanter Handmade

RIEDEL Decanter Horn

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Decanter Handmade RQ

RIEDEL Decanter Horn RQ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Decanter Handmade RQ

RIEDEL Decanter Duck RQ

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Decanter Handmade RQ

RIEDEL Decanter Horn Mini RQ

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Decanter Handmade RQ

RIEDEL Decanter Curly Clear RQ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Decanter Handmade RQ

RIEDEL Decanter Riedel RQ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Decanter Handmade RQ

RIEDEL Decanter Ultra RQ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
0946698008